Vägen från val och avtal till inflyttning i ert Havtornshus

Att köpa hus är ett stort beslut och det är mycket att tänka på. Men det är också väldigt roligt och spännande. Vi vill behålla det lustfyllda och därför förenkla köpprocessen så mycket det går och göra allt klart och tydligt. Här nedan ser du alla stegen som tar dig till ditt nya hem i Havtornshusen.

Innan projektet försäljningsstartas görs intresseanmälan här på sidan, eller direkt till mäklarfirman Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling, info@nkfast.se. Efter du gjort en intresseanmälan får du bekräftelse på att ditt intresse registrerats och du blir sedan kontaktad i samband med att mer information om projektet finns och när det närmar sig säljstart.

1

Boknings­avtal

Första steget i försäljningsprocessen är att ett bokningsavtal tecknas mellan dig som köpare och BRF Havtornshusen. I samband med att bokningsavtal tecknas ska en bokningsavgift om 20 000 kr erläggas inom en vecka. Bokningsavgiften kommer att deponeras på mäklarens klientmedelskonto till dess att det är dags att teckna bindande avtal. Ett bokningsavtal är inte bindande och väljer blivande köpare att inte gå vidare återbetalas 10 000 kr av bokningsavgiften och 10 000 kr går till BRF Havtornshusen som administrationsavgift. Bostaden kommer därefter att anvisas till en annan köpare.

2

Förhands­avtal

När bostadsrättsföreningen Havtornshusen erhållit tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott tecknas bindande förhandsavtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Innan förhandsavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens kostnadskalkyl stadgar förskottsgarantiförsäkring samt ett intyg från två intygsgivare.

Bostadsrättsföreningens styrelse kommer i samband med att förhandsavtalet undertecknas pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med denna kontroll tas en kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och betalningsförmåga.

I samband med att förhandsavtal tecknas ska en dellikvid om 100 000 kr erläggas. I denna dellikvid inkluderas bokningsavgiften om 20 000 kr som då kommer att överföras från Mäklarens klientmedelskonto till bostadsrättsföreningens konto. Du som köpare ska erlägga dellikviden inom en vecka efter att du mottagit ditt exemplar av förhandsavtal som då är undertecknat av bostadsrättsföreningen. Förhandsavtal planeras att tecknas under hösten 2021.

3

Inrednings­val

För din nya bostad finns en färdig originalinredning som ingår i priset. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Eventuella tillval görs direkt med Stoby i enlighet med tillvalskatalogen. Betalning av tillval görs till leverantören.

4

Upplåtelse­avtal

När bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd från Bolagsverket att upplåta lägenheterna tecknas det som kallas för upplåtelseavtal och i samband med detta beviljas medlemskapet. Innan upplåtelseavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av föreningens ekonomiska plan, stadgar, försäkringar samt ett intyg från två intygsgivare. I samband med att upplåtelseavtal tecknas erläggs en dellikvid om 10%. Precis som tidigare inkluderas den dellikvid om 100 000 kr som man betalt sedan tidigare. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska de göra en prövning om du kan godtas som medlem i föreningen. Vid tillträdet skall du ha tecknat egen hemförsäkring.

5

Besked om inflyttnings­datum

Preliminär inflyttning hösten 2023. Definitiv inflyttning meddelas senast tre månader innan inflyttning.

6

Besiktning

Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representant från bostadsrättföreningen och entreprenören.

Efter avslutad slutbesiktning bokas en separat lägenhets besiktning av er lägenhet inför ert tillträde av lägenheten där du som köpare bjuds in att närvara vid detta tillfälle. Här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att du som köpare kan se att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför ditt tillträde.

Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden.

7

Slutbetalning / tillträde

Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald till föreningen. Kvitto på betalningen ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden.

8

Garanti­tid

Garantitiden börjar gälla från att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för vitvaror, VVS och liknande är två år. Garantitiden på byggnadsarbeten och funktioner (hiss, värmepump etc) är fem år.